Pravilnik o priznanjima

Pravilnik o priznanjima

Na temelju članka 40. Statuta Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom  Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom na sjednici održanoj 28.travnja 2016.godine donosi privremeni

 

P R A V I L N I K

O PRIZNANJIMA, POVELJAMA I ZAHVALNICAMA

 

Članak 1.

Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom ovim Pravilnikom ustanovljava sljedeća priznanja:

 

1. POVELJA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

2. PRIZNANJE ZA SPORTAŠICU, SPORTAŠA, KLUB GODINE U PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

3. PRIZNANJE ZA SPORTAŠICU, SPORTAŠA, KLUB GODINE U NEPARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

4. ZAHVALNICA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

Članak 2.

POVELJA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM dodjeljuje se, kao nagrada za životno djelo pojedincima osobama s invaliditetom i udrugama za vrhunska Sportska ostvarenja, dugogodišnji stručni i funkcionarski rad te zasluge za razvoj i promicanje sporta osoba s invaliditetom, a čime su osobito doprinijeli sportskom ugledu grada Zagreba.

Godišnje se dodjeljuje najviše 5 povelja.

 

Članak 3.

PRIZNANJE ZA SPORTAŠA, SPORTAŠICU, KLUB GODINE U PARAOLIMPIJSKIM I NEPARAOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM dodjeljuje se najboljoj sportašici, sportašu i klubu grada Zagreba za vrhunska sportska ostvarenja u protekloj godini, a prema sljedećim kriterijima:

 

  1. PARAOLIMPIJSKI SPORTOVI

 

PARAOLIMPIJSKI SPORTOVI- POJEDINAČNO 1.mjesto 2.mjesto 3.mjesto
PARAOLIMPIJSKE IGRE 50 bodova 35 bodova 20 bodova
SVJETSKO PRVENSTVO 23 bodova 17 bodova 12 bodova
EUROPSKO PRVENSTVO 16 bodova 13 bodova 10 boda
DRŽAVNO PRVENSTVO 4 boda 3 boda 2 boda
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA

1 (nastupni bod)

PARAOLIMPIJSKI SPORTOVI-

KLUBOVI

 

1.mjesto 2.mjesto 3.mjesto
PARAOLIMPIJSKE IGRE 50 bodova 35 bodova 20 bodova
SVJETSKO PRVENSTVO 23 bodova 17 bodova 12 bodova
EUROPSKO PRVENSTVO 16 bodova 13 bodova 10 boda
DRŽAVNO PRVENSTVO 4 boda 3 boda 2 boda
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA

1 (nastupni bod)

 

  1. NEPARAOLIMPIJSKI SPORTOVI

 

NEPARAOLIMPIJSKI SPORTOVI- POJEDINAČNO 1.mjesto 2.mjesto 3.mjesto
SVJETSKO PRVENSTVO 23 bodova 17 bodova 12 bodova
EUROPSKO PRVENSTVO 16 bodova 13 bodova 10 boda
DRŽAVNO PRVENSTVO 4 boda 3 boda 2 boda
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA

1 (nastupni bod)

NEPARAOLIMPIJSKI SPORTOVI-

KLUBOVI

 

1.mjesto 2.mjesto 3.mjesto
SVJETSKO PRVENSTVO 23 bodova 17 bodova 12 bodova
EUROPSKO PRVENSTVO 16 bodova 13 bodova 10 boda
DRŽAVNO PRVENSTVO 4 boda 3 boda 2 boda
PRVENSTVO GRADA ZAGREBA

1 (nastupni bod)

 

Kod paraolimpijskih i neparaolimpijskih športova- POJEDINAČNO ZBRAJAJU SE SAMO NAJBOLJI REZULTATI U POJEDINOJ DISCIPLINI.

 

Kod paraolimpijskih i neparaolimpijskih športova- KLUBOVI ZBRAJAJU SE 3 najbolja rezultata pojedinog kluba.

 

U slučaju podjednakog broja bodova prijavljenih kandidata te u slučaju da ne postoji neko od navedenih natjecanja (Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo) Povjerenstvo će odlučiti uzimajući u obzir dodatne kriterije poretka kandidata na svjetskoj rang listi, poretku u svjetskom i europskom kupu, postignutim europskim i svjetskim rekordima te drugim rezultatima na međunarodnim natjecanjima i to izglasavanjem natpolovičnom većinom.

 

*UVJET za proglašenje najboljeg sportaša/sportašice u paraolimpijskim i neparaolimpijskim sportovima je nastup predloženog kandidata na prvenstvu grada Zagreba, izuzev neodržavanja navedenog natjecanja ili u slučaju opravdanih razloga kandidata.

 

Članak 4.

PRIZNANJE ZA TRENERA/TRENERICU GODINE ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM dodjeljuje se najboljem TRENERU/TRENERICI grada Zagreba za vrhunska sportska ostvarenja u protekloj godini za paraolimpijske i neparaolimpijske športove

 

Članak 5.

Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom može na godišnjoj svečanosti dodjele nagrada i priznanja iz članka 1. ovod Pravilnika dodjeliti i Posebno priznanje najuspješnijim mladim sportašima i sportašicama s invaliditetom do navršene 21 godine.

Posebnim priznanjem iz stavka 1. ovog članka se dodatno potiče rad i naglašavaju postignuća mladih sportaša/sportašica s invaliditetom.

Članak 6.

Iznimno Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom može dodijeliti i posebno priznanja koja nisu uključena ovim aktom o čemu odlučuje Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

 

Članak 7.

ZAHVALNICA ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM dodjeljuje se onima koji su na neki način doprinjeli boljim uvjetima rada Saveza i članica – novčanim potporama, donacijama, volonterskim radom i drugo.

 

Članak 8.

ZŠSOI osim priznanjima  za najbolje sportaše/ice u paraolimpijskim  i neparaolimpijskim športovima, te najbolji klub može nagraditi i novačnom nagradom.

Iznos novčane nagrade planira se u proračunu ZŠSOI-a za tekuću kalendarsku godinu. Odluku o iznosima novčanih nagrada donosi Izvršni odbor ZŠSOI-a krajem kalendarske godine ili početkom nove kalendarske godine. Visina novčane nagrade ovisi o visini raspoloživih sredstava.

 

Članak 9.

O poveljama, priznanjima i zahvalnicama iz članka 1. ovog Pravilnika odlučuje Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu povelja, priznanja i zahvalnica.

 

Povjerenstvo za dodjelu povelja, priznanja i zahvalnica imenuje Izvršni odbor ZŠSOI-ja, ima 3 člana i njen je mandat kao i mandat Izvršnog odbora ZŠSOI-ja.

 

Članak 10.

Dužnost Povjerenstva za dodjelu povelja, priznanja i zahvalnica je da na zahtjev sportskih organizacija osoba s invaliditetom razmatra i podnosi prijedloge Izvršnom odboru  ZŠSOI-ja za dodjelu povelja, priznanja i zahvalnica svojim članovima.

 

Članak 11.

Ovaj pravilnik primjenjuje se danom donošenja.

 

 

Predsjednik:

Josip Držaić, prof.

Back to top button