Tijela ZPS

Tijela ZPS  2023. – 2027.

IZVRŠNI ODBOR:
JOSIP DRŽAIĆ – predsjednik
Mob: 098/210-455
E-mail: josip.drzaic@gmail.com

ZORAN STOJANOVIĆ – dopredsjednik
Mob: 099/2110-848
E-mail: zoran.stojanovic@koncar-dst.hr

MARINA BANOVIĆ- dopredsjednica
Mob: 095 9141 168
E-mail: marinabanovic11@gmail.com

IVICA LAZIĆ
Tel: 370-1335, mob: 098/416-998
E-mail: sk-kustosija@zg.t-com.hr

JADRANKA BLAGUS
Tel: 643-0132, Mob: 091/542-6821, fax: 4666-358
E-mail: jadranka59@net.hr

RUŽA MARKEŠIĆ
Mob: 095/9026-415
E-mail: ruza.markesic@hpo.hr

SILVANA STRUNJAK
Mob: 098 162 5292
E-mail: ddz.b.k.zeljko.klepac@gmail.com

DANIJEL BURSAČ
Mob: 098/833 488
E-mail: danijel.cigra@gmail.com

MARIO SAČER – član
Tel: 091/768 9622
E-mail: usrveteran91@gmail.com

NADZORNI ODBOR:
Dragan Rakić, predsjednik,
Marina Banović,
Marijan Anić

ARBITRAŽA:
Zoran Stojanović, predsjednik,
Mario Sačer,
Katarina Strunjak

LIKVIDATOR:
Josip Držaić

STATUTARNO POVJERENSTVO ZA IZRADU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA STATUTA SAVEZA:
Allen Bartoš – predsjednica
Suzana Šop
Mirela Šikoronja Ivančin

ODBOR ZA PARAOLIMPIJSKE SPORTOVE:
Ana Sršen – predsjednica
Damir Kasap
Mario Sačer
Ante Pavković
Silvana Strunjak

ODBOR ZA NEPARAOLIMPIJSKE SPORTOVE I SPORTSKU REKREACIJU
Ruža Markešić – predsjednica
Ivana Knežević Šambić
Mato Dragičević

ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA:
Jadranka Blagus – predsjednik
Ivan Perzel
Jasna Škrabo

ODBOR ZA PRIJEM ČLANICA U SAVEZ:
Zoran Stojanović – predsjednik
Jasna Škrabo
Ivica Lazić

POVJERENSTO ZA PROVOĐENJE INVENTURE:
Iva Zlomislić – predsjednica
Ivana Knežević Šambić
Silvana Strunjak

POVJERENSTVO ZA IZRADU PRAVILNIKA O FINANIRANJU ČLANICA:
Ivica Lazić – predsjednik
Katarina Strunjak
Danije Bursač
Ruža Markešić
Allen Bartoš

POVJERENSTVO ZA KONTROLU UTROŠKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:
Allen Bartoš – predsjednik
Marina Banović
Ivica Vujica

POVJERENSTVO ZA NADZOR KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA:
Jadranka Blagus – predsjednica
Allen Bartoš
Nikola Arbanas

Back to top button