Obavijest

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je javni natječaj za prijam vježbenika/ca u državnu službu, otvoreno je 46 radnih mjesta, natječaj je objavljen 13.10.2023. s rokom od 8 dana, na njih se ravnopravno s ostalim kandidatima mogu prijaviti i osobe s invaliditetom:
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 01 6122 252 ili porukom na e-mail: ljudski potencijali@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. Kandidat/kinja kojila se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.“
Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.  U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili sa radnim iskustvom.

Još sličnih članaka

Provjeri također
Close
Back to top button